Trung tâm thông tin w88 là chuyên mục của website W88fans cung cấp các thông tin mới nhất xoay quanh nhà cái w88

Trung tâm thông tin w88 bao gồm các nội dung:

Những thông tin mới nhất và thương hiệu, tài trợ của nhà cái w88.

Các giải thưởng, thành tích mà w88 đã đạt được trong thời gian qua và các mục tiêu trong tương lai của nhà cái w88.

Ngoài ra một số thông tin liên lạc, tài khoản, báo lỗi, sản phẩm mới.. cũng được cập nhật tại chuyên mục này.